Intrakorneal Ring Oluşturma (Halka - Femtoring)

Keratokonuslu hastalarda korneaya ring (PLASTİK Halkalar-intacs) yerleştirme operasyonunda korneada bir tünel hazırlanmaktadır.

Bu tünel genel anestezi altında mekanik olarak yapılabilir veya femtosecond laserle yapılabilir.

Femtosecond laserin avantajları işlemin genel değil lokal anestezi ile yapılabilmesi yanında çok daha kısa sürede halkaların istenen derinlik ve uzunlukta hazırlanmasıdır.