Hipermetropi Neden İlerler?

Hipermetrop gözler küçükken yani küçük yaşlarda kendilerini o kadar belli etmeyebilirler.

Örneğin 8-10 yaşlarındaki bir çocuk hipermetrop olsa bile bunu fark etmez çünkü  gözün uyum yapabilme gücünden dolayı net görebilir. Fakat daha sonra ileri ki yaşlarda 25 li  yaşlara doğru gözün uyum gücü azalır işte o zamanlar hipermetrop fark edilir.

35 li yaşlara doğru o hipermetrop derecesi gittikçe artar. Aslında artan hipermetropi değildir, var olan hipermetropinin uyum toleransı azalmıştır.

Hipermetrop dereceleri bazı insanlarda 1 derece olabildiği gibi başka kişilerde 8-10 derece olabilir.