Lazerle astigmat tedavisi

Astigmatizm korneanın her yönde aynı eğiklikte (daire şeklinde) olmamasından kaynaklanan bir göz kusurudur. Astigmat gözün en ön tabakası olan korneanın şeklinin bozularak ışığı doğru şekilde kıramaması nedeniyle görüntünün retinada bulanık olarak belirmesine sebep olan görme bozukluğuna denir. Basitçe gözün top gibi değil yumurta gibi olması şeklinde tarif edilebilir. Kornea, normalde düzgün bir yuvarlaklığa sahiptir, astigmat rahatsızlığında ise yumurta veya beyzbol topu gibi eliptik bir basıklıkla dikey veya yatay ağırlıkla bombeleşerek tek odak noktası, iki odak noktası oluşturur. Buna bağlı olarak dikey veya yatay bozulmalar olur ve retinada (görme tabakasında) bulanık bir görüntü oluşur. Astigmatizm kelime anlamı olarak noktasızlık (Yunan dilinde) demektir. Bu göz kusurunda, göze gelen ışınlar bir odakta, yani belli bir noktada kesişemezler. Astigmatizm basit tipte olabildiği gibi bazı hastalarda ayrıca miyopi veya hipermetropiyle birlikte de görülebilir. Bir diğer tipi de gözün bir ekseninin miyopik, diğer ekseninin hipermetropik yani miks tipte olmasıdır. Astigmatlar hem uzağı, hem de yakını net göremezler. Astigmatlarda baş ve göz ağrısı şikâyetlerine çok sık rastlanır.  İrregüler astigmat denilen bir astigmat tipi daha vardır. Bu, düzensiz astigmat tipidir. Bu astigmat türünde, gözlükle ya da lensle düzeltme sağlanamaz. Bu hastalığın ismi keratokonustur. Bunlara da intaks veya crosslinking (çapraz bağlama) tedavisi uygulanır. Yani kornea içine halka takılır veya göze, B2 vitamin damlaları ile Ultraviyole ışın tedavisi uygulanır.

Astigmatın Nedenleri :

Astigmat genetik kaynaklı bir göz kusurudur. Bilgisayar ve benzeri diğer ekranlar ile gözleri aşırı yorma gibi eylemler, gözde var olan bu hastalığın anlaşılmasına neden olmaktadır. 

Astigmatın Belirtileri :

Astigmat, ilk aşamalarında anlaşılması biraz dikkat gerektiren bir göz kusurudur. Özellikle çocuklarda anlaşılması zor olduğundan muhakkak bir göz doktorunda muayene olunması gerekmektedir. Küçük yaşlarda tedavi edilmeyen astigmatlı çocuklarda göz tembelliği oluşması sonucu daha farklı tedaviler gerekebilmektedir.

Çocuklardaki belirtileri:

  • Gözleri kısarak bakma,
  • Okurken, iyice yaklaşma ve çok yakından okuma eğilimi,
  • Çocukların özellikle yazıları bozuk yazması,
  • Yürürken koşarken sebepsiz yere denge kaybı ve düşme,
  • Çocuğun karşıya bakarken başın yan pozisyonda olması, başını sağa sola doğru eğerek karşıya bakması.

Yetişkinlerdeki belirtiler:

  • Bulanık görme, mesafe arttıkça netlik kaybı,
  • Baş ve göz çevresinde ağrı - özellikle okuma yaptıktan sonra,
  • Dİkey ve yatay çizgilerde bozulma,
  • Okumada dikkati toplayamama, odaklanamama, uzun paragraflarda harflerin üst üste binmesi,
  • Gözlerin erken yorulması,

Bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, veya emin değilseniz, fikir sahibi olmak için yılda en az 1 kere göz doktoruna muayene olunması önerilir.

Düşük derecedeki astigmatların tedavisinde,  hemen hemen miyop ya da hipermetrop tedavisi kadar, Excimer lazer ile yapılan  LASİK yöntemi ile başarı sağlanabilmektedir.

Fakat 5 derecenin üstündeki astigmatlarda bu  başarı oranı bir miktar daha düşer. Örneğin 5-6 derece astigmatı olan birisi, iyi bir görüşe sahip değildir. Bu kişilere lazer yapılması sonucunda astigmat derecesi 1 civarına düştüğü zaman, bu durum hastalarda memnuniyet yaratabilmektedir.

Ancak buna rağmen başarı oranına bakılacak olunursa, yüksek astigmatlarda lazerin başarı oranının daha sınırlı olduğu görülmektedir. Ama bu yüksek dereceli astigmatlara lazer yapılmaması gerektiği anlamına gelmez. Çünkü lazer yapıldığı zaman, hastanın görme düzeyinde bir artış sağlanabilmektedir. Çok yüksek astigmatlara kliniğimizde 2 aşamalı tedavi uygulanmaktadır. Yani önce Femtosaniye Lazerle korneaya 2 çizgi şeklinde arkuat kesiler yapılarak, astigmatın 2-3 derece düzelmesi sağlanır. 6 ay sonra da kalan derece LASİK yöntemi ile düzeltilir.
 

Astigmat Tedavisi

Astigmat tedavisi mümkün olan bir göz kusurudur.

Sürekli gözlük veya lens kullanmak istemeyen hastalar için uygulanan lazer tedavilerinde de başarı oranları hızla yükselmektedir.

Op. Dr. Sinan Göker ve ekibi tarafından Astigmatlı hastalara, yaklaşık 10 yıldır uygulanan Femtosecond Lazerle Arkuat Tedavisi başarı ve memnuniyet oranı çok yüksek bir tedavidir.

Femtosecond lazer ile Arkuat tedavisi, 3.0 dereceye kadar astigamatlarda korneaya karşılıklı eksenlerde yay şeklinde kesi yapılması yöntemidir. Kesiler elmas bıçakla ve elle yapılırken, artık Femtosecond laserle çok daha kolay ve kısa sürede yapılabilmektedir. Planlanan  derinlik ve uzunluğun femtosecond lazerle  daha kesin elde edilmesi, ağrısız ve çabuk iyileşen bir yöntem olması avantajları ile yaygın olarak kullanılan  bir yöntemdir.

Astigmatlı gözlere hangi lazer tedavisi uygulanabileceğine detaylı bir göz muayenesi, astigmat numaraların durup durmadığı,  kornea kalınlığı, astigmatın tipi, uygulanacak kişinin yaşı, eşlik eden bir hastalığın olup olmadığından sonra karar verilebilinir.

Son olarak, astigmatizmanın tedavi edilmediği takdirde kendiliğinden geçmeyeceğini ve hatta astigmat numarasının her geçen gün yükselme eğiliminde olacağı söylenmekte. Ancak küçük yaşlarda fark edilip tedaviye başlanması hastalığın seyri açısından çok önemlidir.

Çocukluk çağında astigmat derecesinin yükselmesiyle rahatsızlığı farkedilemeyen çocuklarda okul başarısını olumsuz yönde  etkilemektedir. Ebeveynlerin çocuklarını düzenli olarak göz kontrolüne götürmeleri ilerde oluşabilecek göz kusurlarının önceden tespit edilmesine ve tedaviye erken başlanmasına olanak sağlamaktadır.