Korneal Crosslinking

Daha yeni bir tedavi yöntemi olan Korneal Crosslinking (C3-R®) (Çapraz bağlama), ile keratokonusun ilerlemesinin durdurulmasi amaçlanılmaktadir. Kontakt Lensler keratokonuslarda görmeyi artırsada keratokonusun ilerlemesini durduramamaktadir. Hatta bazen kontakt lensler mikrotravmalara neden olmakta ve keratokonusun ilerlemesine  yol açmaktadır. Cerrahi olmayan bu yontemde Ultraviyole A (UVA, 365nm) ışını ve ribovlavin (Vitamin B2) kullanilmaktadir. Bu yöntem korneanın doğal bağlarını oluşturan kollajen çapraz bağları artırmaktadır. UV ışına bağlı olarak apoptozis (hücre ölümü) gelişmekte ve ölü hücreler yerini daha sağlıklı hücrelere burakmaktadır. Kabaca anlatmak gerekirse hastalıklı hücreler ortadan kaldırılarak yeni ve daha sağlıklı hücrelerin oluşumuna olanak sağlanılmaktadır.

Bağlar sıkılaştıkca korneanın  deformasyon riskide azalmaktadır. Aktive Ribovlavinin çapraz bağı artırarak korneayı güclendirici etkisi deneysel olarak kanıtlanmış ve klinik sonuçlar önemli dergilerde basılmıştır. Bu yöntemle önce ribovlavinin geçişi hızlandırmak ve kornea içindeki etkisini artırmak için kornea epiteli kısmi olarak kazınılır. Daha sonra riboflavin damla her 3 dakikada bir 20-30 dakika süresince kornea üzerine damlatılır. Riboflavinin korneaya geçişi görüldükten sonra 30 dakika süresince kornea UV A ışınına tabii tutulur. İşlem göze yumşak lens takılarak sonlandırılır. Epitel kapanmasını takiben tedaviden yaklaşık 2-3 gün sonra yumşak lens gözden çıkartılır.

Çapraz bağlama tedavisinden sonra hastalar sert lenslerini kullanmaya devam edebilir veya sert lens kullanımına başlaya bilir. Çapraz bağlama tedavisini INTACS gibi kornea içi halka implantasyonundan önce , sonra veya kombine olarak uygulamak mumkundur. Kontakt lens veya INTACS çapraz bağlama için bir natif deyildir. Her iki tedavi görmeyi artıra bilsede keratokonusun ilerlemesini durduramamaktadır.  Keratokonusun ilerlemesini durdurmaya yönelik tek tedavi şekli crosslinkingdir (çapraz bağlama). Çok ileri keratokonus ( K max > 64 D, kornea kalınlığı < 390µ) vakalarında pek faydası olmasada ( zaten çok ilerlemiş), hafif ve orta keratokonusu olan genç yaşlardakı hastalarda kullanımı önemlidir.

Ofis şeraitinde yapılan çapraz bağlama tedavisine bağlı komplikasyon enderdir. Çapraz bağlama tedavisinde kullanılan UV A ışınına bağlı her hangı lens veya retina tahribatı bildirilmemiştir.

Çapraz baglama tedavisi kornea içi halkalarla birlikte de uygulanabilir. Aynı seansta  INTACS implante edilir ve aynı zamanda Crosslinking tedavisine başlanılır.