Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalı?

Doğuştan kataraktlı  bebeklerde anne ve baba çocukta kataraktı fark ettiklerinde, görmenin gelişebilmesi için çocuğun derhal ameliyat edilmesi gerekir.
 
Çocuklarda katarakt tek taraflıysa, görme derecesine göre ameliyatın zamanının ayarlanması gerekir. İleri yaş kataraktlarında, bundan yaklaşık 20 sene önce kataraktın olgunlaşması için beklenirdi. Görmenin 1 metreden parmak derecesine düşmesi beklenirdi.

Ama günümüzde ameliyat zamanı hastanın yaşına, işine ve sosyal durumuna göre değişmektedir. Örneğin bir şoför için görmenin yüzde 10 düşmesi bile katarakt ameliyatı için yeterlidir. Ama bir çoban için yüzde 10 görme bile yeterli olabilir.
 
Bugünkü teknikle katarakt her durumda ameliyat edilebilir. Ancak mümkün olduğu kadar erken ameliyat edilmesi, daha iyi bir ameliyat başarısı, daha iyi bir görsel sonuç için daha yararlı olacaktır.

Akıllı Lens Ameliyatı