Bıçaksız Lasik Lazer ile Göz Tedavi Yöntemi

Günümüze kadar uygulanan Klasik Lasik  yönteminde ,kornea yüzeyinden kesilen kapak (flap) mikrokeratom dediğimiz motorlu mekanik  bıçak ile kesilmektedir.

Bugün artık bu zarın kaldırılmasında en çok kullanılan yöntem  Femto Second Lazer yöntemidir. Bu yöntem bıçaksız lasik olarak adlandırılır.

Bu yöntem dünya çapında oldukça yaygındır ve birçok merkezde uygulanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise bu yöntemin güvenilirlik düzeyidir.

Çünkü bıçaklı lasik uygulamalarında, kornea tabakasını kaldırmak için yapılan kesme işlemleri sırasında kaldırılan zar, istenildiği gibi kesilemeyebilir. Yani kenar bütünlüğü düzgün olmayabilir. Ya da ortasında tam kat delik olabilir. Veya tabaka istenilen kalınlıkta çıkmayabilir.

Bütün bunlar, bıçaklı yani mekanik yöntemle yapılan lasik uygulamalarının dezavantajıdır.

Bugün kullanılan bıçaksız lasik yani  FemtoLasik  yöntemiyle yapılan uygulamaların en büyük avantajı ise, kaldırılan tabakanın kusursuz olmasıdır.