PRK (Laser Cerrahisi) Nedir?

PRK nın açılımı photorefraktif keratektomidir Anlamı ışık kullanarak korneayı kesmektir. Excimer lazer ile gözün odaklama sisteminin önemli bir kısmı olan korneanın eğimi değiştirilir. Halen en yaygın şekilde kullanılan Lasik tekniğinden farklı olarak PRK da korneada kapak (Flep) açılmaz, lazer  epitel tabakası kaldırıldıktan sonra direkt olarak dış yüzeyden başlar.

Ameliyatın bitiminde  yüzey epitel tabakasının  daha kolay iyileşmesi ve rahatsızlığı azaltmak amacı ile birkaç gün için kontakt lens takılır. İyileşme tamamlanıncaya kadar 3-4 gün  görme bulanık olur. Görmenin tamamen normalleşmesi Lasikin aksine birkaç hafta sürebilir.