Katarakt Cerrahisi Nedir?

Katarakt Cerrahisi’nde en yaygın kullanılan teknik, fako (fakoemulsifikasyon) yöntemidir. Son birkaç yıldır katarakt cerrahisi Femtosecond lazerle ve fako yönteminin birleştirilmiş şekliyle uygulanmaktadır.

Katarakt Ameliyatı aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır;

1.Gözün Kornea denilen saydam tabakasının kenarlarından göz içine küçük bir kesiyle giriş yapılır.Bu kesi bıçakla veya lazerle yapılır.

2. Kataraktlı merceği saran zarın ön yüzüne  yuvarlak bir pencere açılması.Bu işleme kapsulotomi denir.Yine kapsülotomi elle veya lazerle açılabilir. Tercih doktorunuzundur.

3. Kataraktlı mercek merkezi  klasik yöntemde ultrasonik dalgalarla göz içinde parçalanır. Lazerle olan teknikte lens merceğini parçalama işlemini femtosecond lazer göz içine girilmeden yapar. Parçalanan mercek aspirasyonla göziçinden emilerek alınır. Boşalan kapsülün içine korneadaki küçük kesiden göziçi lensi katlanarak sokulrur ve yerleştirilir.

4. Son aşama göze giriş için yapılan kesilerin kapatılmasıdır. Kesiler genellikle dikiş koymadan kapatılır. Ancak bazen emniyet için kesi yerine tek dikiş konabilir.