İris
İris, gözün ön bölümünde saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölgedir.

İrisin dokusal yapısı

Ortasında bulunan ve gözbebeği denen delik, ışığın az ya da çok olmasına göre genişleyip büzülen bir çeşit diyaframdır. Saydam katman ile göz billuru arasındaki boşluğu ön oda ve art oda olmak üzere iki kısma ayıran iris, içten dışa doğru 3 parçaya (dokuya) ayrılır:

    Renksiz hücreli ön endotel dokusu
    Asıl iris dokusu
    Arka epitel dokusu