Supracor Tedavisi Nasıl Uygulanır?

SUPRACOR, Baush-Lomb TENEO Excimer lazeri  ile uygulanabilen yeni bir korneal tekniktir. Presbiyopik algoritması sayesinde birçok presbiyopi tedavisinin aksine  her iki göze birden yapılır.

Hipermetrop, Miyop gözlerin yanı sıra katarakt operasyonu olmuş ve sadece uzağı gören monofokal göziçi lensi takılmış gözlere de  uygulanır. Tek seansta hem uzak hem yakın görme düzeltilmektedir. Intracor deneyimlerimizden yola çıkılarak geliştirilmiş ve birleştirilmiş göz tedavisinde sonuçları yüz güldüren bir tekniktir.

Diğer presbi-Lasik yöntemlerinde Pupil (gözbebeği) alanı içerisinde istenmeyen aberasyon (sapma) oluşup uzak görüş bozulurken, bu yöntemde istenmeyen aberasyonlar oluşturulmadan sonuca varılmaktadır.