Doktorumuza Danışın
   
İsim
E-mail
Telefon
Sorunuz
 

ich ich ich ich ich

Supracor (Yakın Görme  Tedavisi)

Supracor yakın görüşün düzeltilmesini sağlayabilen basit bir işlemdir. Bu işlem esnasında gözün dış yüzeyine excimer laser uygulanılarak kornea nazikçe yeniden şekillendirilir. Presbiyopi cerrahisinde supracor diğer refraktif cerrahi işlemlere nazaran daha güvenlidir.

Yakın görüş supracor tedavisinin amacı; gazete, restoran mönüsü, bilgisayar ya da cep telefonundaki her gün karşılaştığınız yazıları gözlüksüz okuyabilmeniz için yakını görme gücünüzü iyileştirmektir. Supracor uzak görüşü bozmadan hem uzak hem de yakın görmeyi tek seansta düzelten güvenli ve etkili bir yöntemdir.

% 90 başarı şansını yakalamanızı sağlayan en yeni yöntemdir.

SUPRACOR, Teknolas Excime Laser 217 P ile uygulanabilen yeni bir korneal tekniktir. Presbiyppik algoritması sayesinde her iki göze birden yapılır. Hipermetrop, Emetrop ve Miyop gözlerin yanı sıra post-LASIK durumlarında da uygulanır. Tek seansta hem uzak hem yakın görme düzeltilmektedir. Intracor deneyimlerimizden yola çıkılarak geliştirilmiş ve birleştirilmiş 2 dünyanın en iyisidir. Diğer presbi-Lasik yöntemlerinde Pupil (gözbebeği) alanı içerisinde istenmeyen aberasyon (sapma) oluşup uzak görüş bozulurken, bu yöntemde istenmeyen aberasyonlar oluşturulmadan sonuca varılmaktadır.

Supracor için bazı uygunluk kriterleri vardır. Bunlar muayene ve ölçümlerle tespit edildikten sonra tedavi uygulanabilmektedir. Lasik yöntemine uygun olan her göze Supracor da uygulanabilir. Kısıtlamalar ise yine lasik adaylarındaki gibi kuru göz, katarakt, ince kornea, glokom, keratokonus gibi göz hastalıklarını içermektedir.

Intracor'da başarı şansı %80'lerdeyken, Supracor sayesinde yakın tedavilerde başarı şansını  %90'a çıkarmayı başardık. Ayrıca Supracor ile ilk defa uzak hipermetropu ile yakın hipermetropu (presbiopi) aynı anda tedavi edilebilmektedir. Başarı oranının %90 olmasının yanında en önemli diğer başarı uzak görme kalitesinde hiçbir kayıp olmamasıdır. Bütün diğer presbiopi tedavilerinde uzak görme kalitesinde kayıplar olabiliyordu.

Presbiyopi Nedir ?

40 yaş sonrasında ortaya çıkan yakını net görememe sorunudur. Daha önce hiç göz problemi olmayanlar da  dahil, 40 yaştan sonra kitap ve gazete okumada,dikiş dikmede  veya bilgisayarda çalışmakta problemler yaşamaya başlar. Presbiyopi genellikle hipermetropi ile karışır. Ancak hipermetropide yakın görme sorunu yanında uzak görüşte de sorunlar vardır. Presbiyopi ise yaşa bağlı gelişen yakın görme sorunudur.

Presbiyopi gelişmeye başladıktan sonra kişi okuduğu kitabı,dergiyi,bir menüyü okuma mesafesi olan 35-40 cm'den daha uzakta tutma ihtiyacı duyar. Bulanık görmenin yanı sıra
okurken başağrısı,göz ağrısı,yorgunluk ve uyku hali olur.

Presbiyopi Nedenleri

Bildiğimiz Miyopi,Astigmatisma ve Hipermetropi'den farklıdır.
Gözümüzün içindeki merceğin(lensin) şekil değiştirerek yakındaki cisimleri net görme yeteneği vardır. Gözümüzü bir  fotoğraf makinası gibi düşünün; tek bir objeyi uzak veya yakında netleştirmek için makinanın objektifi  ile ileri geri ayar yaparak objeyi net  görmeyi  sağlarız. Gözümüzdeki lens de fotoğraf makinesinin objektifidir. Ancak, lensimizin yeri sabit olduğundan ileri geri hareket etmek yerine kalınlığını arttırarak objeleri net görmemizi sağlar. Lensin etrafında silier cisim denilen bölgedeki kaslar kasılıp gevşeyerek lensin şeklini değiştirir. Bu olaya akomodasyon denir. Yaş ilerledikçe akomodasyon yeteneğimiz, lensin esnekliği, elastikiyeti ve silier cisim kaslarının kasılabilme yeteneği azalır.
60 yaş civarında yok olur.

Örneğin 20 yaşında bir insan 12 diyoptri civarında uyum yaparak 8 cm kadar yakın bir objeyi net görebilirken, 45 yaşında ki bir insanın akamodasyonu 4 diyoptri ye iner ve ancak 25 cm ve ötesindeki cisimleri net görür. 50 Yaşında akamodasyon 2 diyoptriye, yakını net görebilme 50 cm ve ötesine gider.

Özet olarak prespiyopiye yaşa bağlı fizyolojik bir değişim diyebiliriz.

Presbiyopi ve Diğer Görme Kusurları

Eğer başka bir kırma kusuru yoksa presbiyopi'ye bağlı gözlük ihtiyacı bayanlarda 42-43 erkeklerde 44 - 45 yaşlarında başlar.

Ancak önceden azda olsa  +0,75,+1.00 gibi bir  hipermetropi kusuru varsa yakın görme sorunları 38- 39 yaşta ortaya çıkabilir. Miyop kişilerde yakın görme sorunu olmadığı veya olmayacağı düşüncesi yanlıştır.

45 yaşında - 1.50 derece miyop olan bir kişi daimi gözlüğünü takmaya devam ederken, yakını gözlüğü ile bulanık ve zor göreceğinden yakına bakarken gözlüğünü çıkarmak yani +1.50 derece olan presbiyopisini gözlüğünü çıkararak düzeltmek zorundadır. Yani okurken gözlük takmak yerine gözlüğünü çıkarmak zorundadır.

Presbiyopi Tedavisi

Gözlük
Sadece yakın gözlüğü veya uzak-yakın bir arada bifokal veya multifokal gözlükler kullanılabilir. Bifokal

- Trifokal veya Multifokal (çizgisiz) gözlük camları: Gün içinde sürekli takılır. Uzak orta ve yakın mesafeleri net  görmeyi sağlarlar.

Kontakt Lensler
Uzak ve yakın görme bir arada olan kontakt lensler mevcuttur. Ancak göz kurluğu, göz alerjisi olanlarda lens kullanımı zordur.

- Lensle Monovizyon: Bir göze uzağı tam gören diğer göze de yakını daha iyi gören kontakt lensler takılır.

- Multifokal veya Bifokal Kontakt Lensler,

Göziçi lensleri ve gözlük gibi gibi uzak ve yakın segmentleri bulunan lenslerdir. Ancak bu lenslerle genellikle uzak görüşte bulanıklık gibi  sorunlar olduğundan herkese uygulanamaz. Ayrıca ileri yaşlarda göz kuruluğu da arttığından lens takabilen  kişi sayısı azdır.

Göziçi Lensleri
Kataraktı olan kişilerde  katarakt alındıktan sonra göziçine Multifokal Göz İçi Lensi yerleştirilir. Bu operasyonu gözlük atmak amacıyla yapan hekim ve merkezler vardır. Ancak göziçi operasyonlarında risk ve komplikasyonlar daha fazla olduğundan kliniğimizde bu operasyon sadece kataraktı olan kişilere uygulanmaktadır.

Laserle Presbiyopi Tedavisi

Yıllardır bu konu ile ilgili birçok yöntem denenmiştir:

Kornea Tabakasına Uygulanabilen Yöntemler:

- Excimer Laserle Monovizyon Lasik: Her insanın sağ el sol el gibi daha çok kullandığı bir   dominant (baskın)  gözü vardır.Yani beyin  bir gözü(dominant)  diğerinden daha çok kullanır. Monovizyon sistemde excimer laser ile görme kusuru düzeltilirken , dominant göz uzağı tam görecek şekilde, dominant olmayan göz ise yakını daha iyi görecek şekilde (-0.75 - 1.00 derece) ayarlanır. Böylece yakın gözlüğe bağımlılık tam olarak kaybolmasa da azalır. .

- Conductive  Keratoplasty (CK): Excimer laser yerine radyofrekans dalgaları ile monovizyon oluşturma yöntemidir. Burada radyofrekans dalgaları bir  uç aracılığı ile korneanın 8 ayrı  noktasına spotlar uygulanır.

Sonuçların kalıcı olmaması, 1-2 yıl süresinde geri dönüşlerin olması ve tekrarının gerekmesi, ayrıca astigmatizma gelişebilme riskleri nedeni ile hastanemizde uygulanmamaktadır .

- Presby-Lasik (Global Optimum Lasik): Presby-lasik yönteminde diğer lazer tedavi yöntemlerine göre başarı oranı daha düşük olmaktadır.

Göz içi lensi - Refraktif  Lens Değişimi

- Multifokal Lensler (Rezoom, Restore, Tecnis): Katarakt operasyonu ile gözün kendi lensinin alınıp yerine multifokal yani birden fazla fokus odağı olan mercek konulmasıdır. Son yıllarda ameliyat tekniklerinin ve merceklerin kalitesindeki artışla sonuçlar yüz güldürücüdür. Genç kataraktlılarda, lasere uygun olmayan presbiyopi çağındaki kişilerde monofokal lensler yerine tercih edilmesi gereken lenslerdir. Ancak burada hasta seçimi ve hastanın doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Hastanemizde de katarakt cerrahlarımız tarafından yaygın bir şekilde uygulanan bu yöntemde lensin tipi tamamen doktorun tercihindedir.

- Akomodatif  Lensler: Doğal merceğimiz gibi vitre yardımıyla  ileri geri hareket edebilen lenslerdir. 5 yıldır uyguladığımız bu lenslerle hastaya tam akamodasyon sağlanmasa da günlük yaşamda uzak ve yakın sorunlarını oldukca azaltan lenslerdir. Henüz geliştirilme aşamasındadır.